Cổng Viện KSND TP.HCM ‘náo loạn’ sau khi VKS thay đổi quan điểm vụ Vinasun – Grab

.

Cổng Viện KSND TP.HCM

Rất nhiều tài xế của hãng Vinasun tập trung trước cổng trụ sở Viện KSND TP.HCMẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hàng trăm tài xế Vinasun tụ tập giăng biểu ngữ phản đối trước cổng trụ sở Viện KSND TP.HCM và hát hò trong khuôn viên TAND TP.HCM sau khi đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun.
.u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .postImageUrl , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:hover , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:visited , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:active { border:0!important; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:active , .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81 .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u1051992a26c0412bdb97930929e56c81:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Viện kiểm sát đề nghị tuyên Grab bồi thường 41,2 tỉ cho Vinasun

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28.12, sau khi đại diện Viện KSND TP.HCM phát biểu quan điểm, đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun, hàng trăm tài xế Vinasun đã tụ tập giăng biểu ngữ phản đối trước cổng trụ sở Viện KSND TP.HCM và hát hò trong khuôn viên TAND TP.HCM.

Cổng Viện KSND TP.HCM Có thể nói, sau thời giam tạm dừng phiên xử, xét hỏi và tranh luận bổ sung thì quan điểm của Viện KSND đã thay đổi hoàn toàn so với ngày 24.10.Cụ thể, ngày 24.10, phát biểu quan điểm lần đầu, Viện KSND đã nêu quan điểm đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab bồi thường một lần 41,2 tỉ đồng về thiệt hại phát sinh do Grab gây ra cho Vinasun.

Cổng Viện KSND TP.HCM Rất nhiều tài xế của hãng Vinasun tập trung ở sân TAND TP.HCM vào sáng 28.12ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.12, đại diện Viện KSND TP.HCM đã phát biểu quan điểm bổ sung về vụ kiện “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa Vinasun và Grab. Theo đó, VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun.Đại diện Viện KSND đánh giá dù Grab có những vi phạm pháp luật, Vinasun có thiệt hại xảy ra, trên thực tế thiệt hại có thể lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu của Vinasun nhưng Vinasun không đưa ra được những căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của Grab là nguyên nhân duy nhất gây thiệt hại cho Vinasun.Vì vậy, theo Viện KSND, không đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Grab bồi thường hơn 41,2 tỉ đồng.

Cổng Viện KSND TP.HCM

Theo Phan Thương- Thanh Niên

.u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .postImageUrl , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:hover , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:visited , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:active { border:0!important; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:active , .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9f28fa1394309ef4d3cacd7959d5321b:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Giám đốc Grab gửi thư cho Thủ tướng

Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Viện kiểm sát đề nghị tuyên Grab bồi thường 41,2 tỉ cho VinasunViện kiểm sát đề nghị tuyên Grab bồi thường 41,2 tỉ cho Vinasun
  • Giám đốc Grab gửi thư cho Thủ tướngGiám đốc Grab gửi thư cho Thủ tướng
  • Nhìn lại 4 năm kinh tế chia sẻ tại Việt NamNhìn lại 4 năm kinh tế chia sẻ tại Việt Nam
  • Đặt xe không được, bị Grab trừ tiền triệu vì sợ không có tiền trả?Đặt xe không được, bị Grab trừ tiền triệu vì sợ không có tiền trả?
  • Hãng xe ôm công nghệ trị giá 1,8 tỷ USD chuẩn bị vào Việt Nam?Hãng xe ôm công nghệ trị giá 1,8 tỷ USD chuẩn bị vào Việt Nam?
  • Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?
Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net