VietinBank: Thách thức lớn nhất năm 2019 là nâng cao năng lực tài chính

.
VietinBank lần thứ 5 liên tiếp đạt giải Thương hiệu quốc gia
VietinBank: Kỳ vọng mới từ phương án cơ cấu lại
VietinBank chính thức có Tổng giám đốc mới

Tổng giám đốc VietinBank Trần Minh Bình cho biết, trong năm 2018, bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VietinBank đã chủ động, quyết liệt và linh hoạt điều hành, thực hiện có kết quả các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020.

Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ

Với nỗ lực vượt bậc, VietinBank đã đạt được những kết quả nổi bật. So với năm 2017), dư nợ bình quân tăng 17,6% với cơ cấu dư nợ chuyển dịch rất tích cực theo đồng tiền và kỳ hạn. Quy mô tổng tài sản tăng 6,2%; dư nợ cho vay tăng 9,3%; tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10,6%. Hoạt động của công ty con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế tăng 27%. Hiệu quả quản trị chi phí, tỷ lệ CIR được cải thiện. Năm 2018 cũng ghi nhận bước phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tổng thu phí dịch vụ tăng trưởng mạnh 32%, tỷ trọng thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động được cải thiện. VietinBank cũng cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, tích cực triển khai công nghệ hiện đại, từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập.

Năm 2018, VietinBank là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn SWIFT GPI, là ngân hàng trong nước đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet Banking cho giao dịch tài trợ thương mại (VietinBank Trade portal). VietinBank nhận được nhiều giải thưởng uy tín như “Giải Vàng chất lượng Quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, giải thưởng “BEST IN CLASS” do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng.

Cùng với việc nâng cao năng lực tài chính, việc điều hành tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với chuyển đổi mạnh cơ cấu tín dụng theo hướng tích cực. Cơ cấu lại danh mục tài sản có rủi ro. Phát hành trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2. Năm 2018, VietinBank đã phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, tái cấu trúc vốn tự có cấp 1 và cấp 2.

Bên cạnh đó, VietinBank đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, thành lập Khối Tài chính với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả quản trị tài chính. Đồng thời VietinBank thực hiện tối ưu và khai thác tính năng trên hệ thống CoreBanking mới giúp cải tiến quy trình, tự động hóa tác nghiệp, xử lý giao dịch theo lô, tiết giảm thời gian phục vụ khách hàng, nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí hoạt động.

Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được kiện toàn với việc hoàn thiện cơ cấu nhân sự cấp cao và thành lập Khối Tài chính, Khối Pháp chế và Tuân thủ, kiện toàn mô hình Khối Kinh doanh Vốn và Thị trường, Khối Quản lý rủi ro, Khối Nhân sự… hỗ trợ hoạt động kinh doanh. VietinBank rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức theo kết quả Dự án ORP, Nghị quyết Trung ương 18/NQ-TW, chỉ đạo của NHNN và đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ, đảm bảo tinh gọn bộ máy, rút giảm đầu mối trung gian gắn liền với kiểm soát chặt chẽ công tác định biên nhân sự.

Các hoạt động hiện đại hóa công nghệ cũng được tích cực triển khai, giúp tăng năng suất lao động, cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, VietinBank đã đẩy mạnh khai thác dữ liệu, cung cấp các báo cáo phân tích và quản trị đa chiều, phát triển chuỗi liên kết, hỗ trợ bán chéo sản phẩm; Đẩy mạnh hợp tác với các công ty Fintech để phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện ích như kết nối doanh nghiệp trên nền tảng số, tích hợp quản lý doanh nghiệp ERP trên sản phẩm ngân hàng điện tử; áp dụng công nghệ sinh trắc học trong nhận diện, phân loại khách hàng…

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, VietinBank đã thông qua định hướng hoạt động năm 2019. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN cùng mục tiêu của Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; toàn hệ thống VietinBank xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, tận dụng cơ hội, tập trung tăng trưởng hiệu quả, đa dạng cơ cấu doanh thu, tăng cường xử lý các khoản nợ đã xử lý rủi ro, nợ xấu, quản trị chi phí hiệu quả, phù hợp với tốc độ tăng trưởng quy mô và hiệu quả kinh doanh. Việc đổi mới hệ thống quản trị phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tốt chất lượng tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Định hướng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Theo đó VietinBank sẽ triển khai có kết quả kế hoạch hành động thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng lộ trình. Bám sát phương án tăng vốn tự có đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; tiếp tục khai thác tối đa các biện pháp tăng vốn tự có bao gồm phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, cải thiện chất lượng danh mục tài sản có… Đồng thời tập trung cải thiện hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch mạnh cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu ngoài lãi đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản.

“Tuy nhiên, thách thức lớn đặt ra trong lúc này với toàn hệ thống là nâng cao năng lực tài chính” ông Lê Đức Thọ cho biết và phân tích thêm: Nhiều năm trở lại đây, VietinBank đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng vốn tự có, tuy nhiên các biện pháp thực hiện đã được khai thác tới hạn, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VietinBank đã ở mức tối thiểu (64,46%), tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài đã đạt tới 30%.

"Do đó để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh doanh nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ đảm bảo an toàn, VietinBank rất cấp thiết được Chính phủ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ để phát triển hoạt động kinh doanh, phục vụ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô” ông Thọ kiến nghị.

Nguồn: thoibaonganhang.vn