Ký kết phân phối “khu đất vàng” phía Nam Đà Nẵng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn