Đà Nẵng mở bán dự án “khu đất vàng” dọc bên bờ sông Hàn

.
Nguồn: giaoduc.net.vn