Cho Khai Sơn vay tiền tỷ, mọi rủi ro khách hàng vui lòng tự chịu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn