Thu ngân sách năm 2018 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, vượt dự toán

.

Tính đến hết năm 2018, thu cân đối ngân sách ước đạt 1,422 triệu tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán, tương đương vượt 103.500 tỷ đồng.

Đây là số liệu chính thức vừa được Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 tổ chức chiều ngày 9/1.

Theo đó, thu ngân sách trung ương trong năm 2018 đã vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương cũng vượt 12,5% so với dự toán.

Về chi ngân sách, cơ cấu chi đã được chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%. Ước tính đến cuối năm 2018, giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt 67,6% dự toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 là đạt 70,7% dự toán. Trong đó, vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40,4% dự toán.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến 31/12/2018, dư nợ công đã xuống dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ xuống dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia đạt khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Bội chi ngân sách năm 2018 ở mức dưới 3,6% GDP thực hiện, thấp hơn so với dự toán là 3,7% GDP.

Về trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2018 là 12,63 năm với mức lãi suất bình quân khoảng 4,67%.

So với năm 2017, lãi suất trái phiếu năm 2018 đã giảm 1,31 điểm %. Nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ cũng được đa dạng hơn với tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của ngân hàng thương mại từ 78% cuối năm 2016, giảm xuống còn 53,1% hiện nay.

Về thị trường chứng khoán, tính đến ngày 28/12/2018, vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017. Con số này tương đương với 79% GDP năm 2017, và 72% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.

Nguồn: vneconomy.vn